Klocktermer - ordlista
 
ANALOG
Klocka med urtavla och visare. Termen har tillkommit för att skilja traditionella klockor från andra, exempelvis digitalur.
 
ANTIMAGNETISKT UR
Antimagnetiska ur är skyddade från magnetisk påverkan genom att metalldelarna har sådan sammansättning att de inte påverkas.
 
APPLICERANDE SIFFROR 
Applicerade siffror är upphöjda metalltecken fastsatta på urtavlan.
 
ATM/ATÖ
Atm står för atmosfärers övertryck. Den svenska förkortningen är atö, men även här används atm-förkortningen i mycket stor utsträckning. När ett föremål sänks ned i vatten uppstår ett tryck, och ju längre ned klockan kommer desto större blir trycket.
 
ARABISKA SIFFROR 
De arabiska siffrorna är 1,2,3,4,5,6,7,8,9. De kommer ursprungligen från Indien och introducerades i
Europa av arabiska köpmän.
 
AUTOMATISKA ARMBANDSUR 
Ett automatiskt armbandsur har ett mekaniskt ur med en drivfjäder som dras upp via en rotor med hjälp
av de rörelser dess bärare åstadkommer. Det automatiska armbandsuret uppfanns på 1700-talet av Breuget som kallade sina självuppdragande ur för Perpetuelle.
 
BAKBOETT
Bakboetten är baksidan på boetten och finns som skruv- alternativt tryckbakboett. Bakboetten på en exklusiv klocka är ofta konstnärligt utformad. Den kan ha inskriptioner och vara transparent. En transparent bakboett fungerar som ett fönster in till klockan och visar således urverket. 
 
BAKGRUNDSBELYSNING / ILLUMINATOR
Elektronisk belysning (Illuminator EL light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma. De flesta av Casios armbandsur har denna belysning.
 
BALANSSTOPP
Balansstopp är en sekundvisare som stannar upp för att synkronisera tiden när man drar ut kronan.
 
BANDSTIFT
Fjädrande stift som förankrar armbandet vid boetten.
 
BELYSNING LED
Mikrobelysning av tavlan.
 
BELYSNING- BAKGRUNDSBELYSNING
(Auto Illuminator El light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma.
 
BOETT
Boetten är höljet där urverket, glaset, uppdragskronan, och urtavlan är monterad. Boetten kallas också klockhus.
 
CENTRUMSEKUNDVISARE
En centrumsekundvisare sitter monterad mitt på urtavlan och har en egen uppsättning siffror.
 
DAGNEDRÄKNING
Högtidsdagar eller annat att komma ihåg kan anges i klockan. Klockan visar antalet dagar fram till angiven dag.
 
DATUM
Efter inställning av datum visas automatiskt rätt dag och datum varje månad. Justering måste göras på analoga klockor fem gånger om året (februari, april, juni, september och november).
 
DOKTORSKLOCKA
Doktorsklocka kallas även för systerur men är också känd som duoplan. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydligt gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.
 
DRIVFJÄDER
Drivfjädern används i mekaniska ur för att förse urverket med kraft. Det är en platt fjäder som ligger
hoprullad i ett fjäderhus. Denna konstruktion medger att den axel som man vrider upp fjädern med endast arbetar vid uppdragningen. Det vridande momentet sker helt hos fjäderhuset med vidhängande kuggkrans.
 
DUOPLAN
Duoplan kallas även för systerur men är också känd som doktorsklocka. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydlig gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.
 
DYKARUR
Dykarur är klockor som inte bara tål vatten utan även kan hålla stånd mot vattentryck. Boett, krona, glas och bakboett är därför extra stabila. Ringen som man använder för att ställa dykartiden går bara att vrida i en riktning så dykningen inte kan bli för lång, på sin höjd för kort.
 
FÖRSKRUVAD KRONA 
Kronan (inställningsratten för visarna) går att skruva in vilket ger extra skydd mot fukt och smuts.
 
GLAS
Glaset i armbandsur är plexi-, mineral-, eller safirglas. Safirglas är hårdast och mycket svårt att repa.
 
GULDBOETTER
Guldboetter tillverkas i både 14 och 18 karat. Det kan även anges som 585/1000 respektive 750/1000.
Klockan har en karatstämpel, oftast på baksidan av boetten men ibland sitter den inuti.
 
GULDDOUBLÈ
Gulddoublé är uttryck för olika sätt att påföra ett tunt skikt av guld på klockans boett. Skiktets tjocklek
anges i mikron (tusendels millimeter). Två till fem mikron är vanligast.
 
GÅNGRESERVEN
Gångreserven är den tiden som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. En mer korrekt benämning är gångtid. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.
 
GÅNGTID
Gångtiden är den tid som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. Även ordet gångreserv används. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.
 
HJÄLPURTAVLA
En hjälpurtavla är en urtavla som bara visar sekunder. Den är vanligen placerad vid klockan sex.
 
INDEXMARKERINGAR
Indexmarkeringar är det samma som odekorerade ickenumreriska markeringar för timmar, minuter och sekunder.
 
INTEGRERAT ARMBAND
Ett integrerat armband är utformat som en naturlig fortsättning på boetten.
 
KALKYLATOR (RÄKNARFUNKTION)
Klockan med kalkylator som kan hantera vissa matematiska beräkningar såsom addition, subtraktion, multiplikation och division.
 
KRONA
Krona är en knapp (vanligen placerad vid sidan av boetten vid klockan tre) för att vrida upp och ställa uret.
 
KRONOGRAF
Kronograf kallas en klocka som har en separat stoppfunktion för att mäta kortare tidsintervaller.
 
KRONOGRAF MED SEKUNDVISARE
En kronograf med sekundvisare har en löpande sekundvisare som fungerar oberoende
av kronografens andra visare.
 
MEKANISK KLOCKA
En mekanisk klocka dras upp för hand. Energin lagras med hjälp av en fjäder.
 
MINERALGLAS
Mineralglas är hårdare än vanligt glas och därför svårare att rispa.
 
MÅNFASVISNING
Månfasvisning visar månfasen genom dess tjugonio och en halv dag (korrigering för fyrtiofem minuter extra per månad är oftast inräknad).
 
MÅNADSRUTA
Genom månadsrutan på urtavlan ser man ett mekaniskt verk som visar månaden
 
RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Klockan har en inbyggd radiomottagare för mottagning av radiosignal för exakt tid. Mottagning i Sverige kan med gott resultat ske i orter upp till Örnsköldsvik (vid gynnsamma förhållanden ännu längre upp i landet). Utanför räckviddsområdet fungerar klockan som ett traditionellt armbandsur.
 
ROMERSKA SIFFROR
De romerska siffrorna från ett till tolv är I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
 
SAFIRGLAS
Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir. Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket
svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.
 
SJÄLVUPPDRAGANDE
En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.
 
SKELETTUR - SKELETON
Tillverkaren har vanligtvis tagit bort urtavlan och ersatt bakplattan med ett glas. Urverket är alltså dekorationen.
 
SKRUVAD KRONA
En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. I första läget ändras datum, i andra läget tiden. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.
 
STAINLESS STEEL 
Stainless steel är rostfritt stål. Beteckningen Stainlees steel innebär att boetten är tillverkad av
rostfritt stål. Stainless steel back betyder att klockans baksida, bakboetten, är gjort i rostfritt stål. Ovansidan är då ofta gjord i krom eller double.
 
STOPPUR 
Tid mäts i sekunder,1/10 sekund, eller 1/100 sekund. En signal bekräftar tryck på start/stopp. Finns bl.a i modeller med 1 till 100 timmars totalttid.
 
SÄKERHETSLÅS
Säkerhetslås finns idag på de flesta metallarmband. Detta är som en säkerhet för att inte armbandet ska gå upp och man tappar klockan. Idag finns det flera olika modeller av säkerhetslås men dom två vanligaste modellerna är en som man måste klämma upp en spärr med två fingrar för att man ska kunna öppna armbandet och en modell som är som en hake som man knäpper över själva låsbygeln.
 
VISNING
Tiden kan visas i 12 respektive 24-timmars standard. Vid 12- timmars visning visas P vid eftermiddag.
 
URVERK
Urverket är urets kompletta mekanism. Ett urverk består av mellan 120 och 600 delar.
 
VATTENSKYDDAD! Vad är det ? 
Gränserna borde vara gemensamma för alla, men tyvärr skiljer sig detta mellan olika fabrikat. Beteckningen "30m" och "50m", gör att man lätt kan dra slutsatser som inte riktigt stämmer med verkligheten. Detta gäller för de flesta klockor:
30m ~ 3 ATM
· Din klocka klarar vardagsliv med regn ock vattenstänk.
50m ~ 5 ATM
· Din klocka klarar dusch, bad och simning.
100m ~ 10 ATM
· Din klocka klarar dusch, bad, simning och snorkling.
200m eller mer ~ 20 ATM eller mer
· Din klocka klarar dykning med tuber (scubadiving).
 
VRIDBAR RING 
Timer-ring som är spärrad (går endast att vrida motsols)vilket förhindrar ofrivillig förlängning av markerad tid. Vrid ringen så att markeringen ställs där minutvisaren är. Senare avläser du hur många minuter minutvisaren gått från markeringen.
 
VÄRLDSTID & TVÅTID
Visar tiden i ett antal större städer runt jorden (världstid). En variant av världstid är att vissa klockor kan visa tiden i två tidszoner (tvåtid).